Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Navneændring

For English please see below

Hvis du ønsker at ændre dit eller dit barns navn, skal du sende en ansøgning gennem borger.dk https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/navneaendring

Gebyr

I 2021 er gebyret for at søge om navneændring 513 kr. 

Bemærk, at gebyret er fastsat af Ankestyrelsen, og skal ikke anses som betaling for at ’købe’ et navn.
Det betyder, at ved et eventuelt afslag af ansøgningen, tilbagebetales gebyret ikke.

Det kan derfor betale sig at undersøge på forhånd om det er muligt at få tildelt det ønskede navn.

Regler om navneændring

Reglerne omkring navne kan læses her: Fornavn, mellemnavn, efternavn (familieretshuset.dk)

Hvis du ikke har NEM-id

Hvis du som ansøger ikke har NEM-id, skal ansøgningen udfyldes på papir, og afleveres på kirkekontoret. 
Se ansøgningen her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/-/media/87E4B2B3BE2E465B9A9D45DAD8B33468.ashx


Navneændring i forbindelse med bryllup

Ansøgning om navneændring på bryllupsdagen skal også ske via borger.dk, https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/navneaendring. Navneændring på bryllupsdagen er gratis indtil 3 måneder efter vielsen, hvis I blot har ét fælles navn efter navneændringen.

Bemærk, at den kommende ægtefælle skal give tilsagn om, at du må få hans/hendes mellem- eller efternavn. Hvis du eller din kommende ægtefælle ikke har NEM-id, skal ansøgningen udfyldes på papir, og indleveres til kirkekontoret: https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/-/media/4F9379D793C14DB29A99501149575BC0.ashx

Navneændring efter udenlandsk navneskik

Hvis du ønsker at ændre navn efter en udenlandsk navneskik, bedes du henvende dig på kirkekontoret. Der kan kræves dokumentation i form af opholdstilladelse, indfødsretsbevis eller personattest/dåbsattest, evt. oversat af en autoriseret oversætter til dansk eller engelsk. 


Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret, hvis du har spørgsmål. 

Tingbjerg.sogn@km.dk/ 51850525. Telefontiden for henvendelser vedrørende navneændring er torsdag-fredag 10.00-13.00.

 


E N G L I S H

Name Change 

If you want to change you name name or your child's name, you must apply through the digital solution at borger.dk. https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/navneaendr...

Fee

In 2021, the fee for applying for a name change is DKK 513.

Please note that the fee is set by the Ankestyrelsen, (National Board of Appeal), and should not be considered as payment for 'buying' a name.  In the event of the application being rejected, the fee will not be refunded.

It is, therefore, worthwhile to check in advance whether it is possible to obtain approval for the desired name.

Rules and procedures regarding names

There is a lot of legislation regarding names in Denmark. If necessary, read more about the rules here: https://tingbjerg-kirke.churchdesk.com/file/1028179

If you do not have NEM-id

If you as an applicant do not have a NEM-id, the application must be filled out on paper and handed in at the church office. https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/-/media/87E4B2B3BE2E465B9A9D45DAD8B33468.ashx 

Name change through marriage

The application for changing your name due to getting married, must also be done via borger.dk, https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/navneaendring  This is is free until 3 months after the weddingday.

Please note that the future spouse must give a declaration of consent that you may have his / her middle or last name. This is done as a step in the procedure through borger.dk, (in the link above.)

If you or your future spouse does not have a NEM-id, the application must be filled in on paper and submitted to the church office: https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/-/media/4F9379D793C14DB29A99501149575BC0 .ashx


Questions?

Feel free to contact the church office if you have any questions.

 

 Call Thursday-Friday 10.00-13.00 for inquiries regarding name changes

Tingbjerg.sogn@km.dk/ 51850525.

 

Read more: Rules and procedures for changing a name >